verbas

Grandes mestres

Posted in do que fago by spav on 29 Agosto, 2008

De modo similar a sus colegas, Klee iniciaba la clase con ejercicios sobre el tema de las formas básicas, más tarde seguía el tema de los colores básicos. Muchos de los ejercicios actuales       proceden de estas formas básicas. Éstas entrenaban el sentido de organización de superficies y abrían el camino a infinitas posibilidades de composición: mediante la proporción, el giro, la reflexión, etc.

“Bauhaus 1919-1933” de Magdalena Droste. Ed. Taschen

80 anos despois, e a informática bebendo de grandes mestres. Hoxe en día, todas as técnicas de renderización de imaxes creadas co ordenador séguense a basar en exercicios de xiros, reflexións e traslacións de formas sinxelas (cubos, esferas, conos, etc.). É por iso que á hora de traballar con OpenGL é bo costume facerse con lapis e papel e traballar estes exercicios antes de facer nada.

E tópome na internet coa Bauhaus Archive. Berlín, Berlín…. ¿que terás que non deixas de chamarme?

Advertisements

Elegancia + charm

Posted in do que escoito by spav on 27 Agosto, 2008

Pseudoaleatorización

Posted in do que fago by spav on 25 Agosto, 2008

for (k=0; k<5; k++)
{
for (l=0; l<3; l++)
{
m=10.0 * rand() / (RAND_MAX + 1.0);
n=10.0 * rand() / (RAND_MAX + 1.0);

glPushMatrix();
glRotatef(45, 0.0, 1.0, 0.0);
glTranslatef (m, 0, n);
glCallList (chico);
glPopMatrix();
}
}

A quen lle importe, é OpenGL.

Me cago en la RIAA

Posted in do que interneteo, do que penso by spav on 19 Agosto, 2008

Muxtape will be unavailable for a brief period while we sort out a problem with the RIAA.

eme

Posted in do que interneteo by spav on 18 Agosto, 2008

Gústame o que fas, eme_novoa.

Tagged with: , ,

Hikikomori

Posted in do que penso by spav on 6 Agosto, 2008

Tagged with:

Clásicos contemporaneos

Posted in do que interneteo by spav on 1 Agosto, 2008
Tagged with: